Hvis strømmen går

Du skal kontrollere din eltavle. Er HPFI-afbryderen eller en gruppesikring koblet fra, skyldes strømafbrydelsen sandsynligvis fejl i dit eget el-system.

Er HPFI-afbryderen og samtlige grupper derimod stadig koblet ind, og HPFI-relæet ikke kobler ud når du trykker på prøveknappen skyldes fejlen sandsynligvis udefra kommende forhold. Se evt. på SEAS/NVE`s hjemmeside her.

Hvis HPFI-afbryderen er koblet fra

Det der oftest sker, er at HPFI-afbryderen, også kaldet fejlstrømsafbryderen, kobler fra. Det gør den hvis der opstår en fejlstrøm et sted i installationen, det vil sige, hvis der slipper noget strøm ud af systemet. Det kan f.eks. ske, hvis der er kommet fugt ind i en udvendig lampe eller et andet sted i installationen.

Først skal du identificere den gruppe, der får systemet til at koble fra.

  1. Start med at koble samtlige gruppeafbrydere fra.
  2. Kobbel nu HPFI-afbryderen til og derefter alle gruppeafbrydere , en efter en.
  3. Når du kobler den gruppe til, hvor fejlen er, vil HPFI-relæet koble fra igen, og du har dermed fundet den gruppe, hvor fejlen er.
  4. Kobbel alle grupper til, undtagen den hvor fejlen er

Nu kan du prøve at finde fejlkilden

  1. Tag alle stikpropper ud af stikkontakter og sluk for lamper og strømudtag i den gruppe, hvortil du har sporet fejlen.
  2. Kobbel nu den gruppe til, hvor du har sporet fejlen.
  3. Hvis HPFI-relæet nu ikke kobler fra, er fejlen på en af de ting du har taget fra eller slukket for.
  4. Tænd for alle stikkontakter og apparater, der er tilkoblet den pågældende gruppe, én efter én. Når strømmen går, har du identificeret fejlkilden.
  5. Udskift evt. det apparat, du identificerer som årsag til afbrydelsen.
  6. Hvis HPFI-relæet kobler fra selv om du har afbrudt brugsgenstandene på den fejlramte gruppe, skyldes fejlen forhold i selve el-installationen, og du skal få en elinstallatør til at løse problemet.

Kontakt os på tlf. 59510956, eller mail el@werth.dk