CTS eksempler

Eksempel på grafisk overvågning af exhausto VEX340

Ventilationsanlæg Exhausto

Eksempel på overvågning af CO² niveau i institution, det er ældre decentrale ventilationsanlæg der genanvendt, men styringen fornyet med behovsstyring, samt overvågning.

Ventilation plantegning

Eksempel på visualisering af kredse (styring af udført med Wago kontroller)

PLC 3x vekslerVarmekredse

Eksempler på betjeningsflader

Betjening varmekurveBetjening tidsstyringBetjening ventil